Albania (gmapsupp.img) (683)

16 Aug 2017 06:05

11.121 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

3.414.632

(+24.154)

Albania (EXE-Datei) (403)

16 Aug 2017 06:05

10.240 kb

ways:

174.856

(+712)

Andorra (gmapsupp.img) (409)

16 Aug 2017 06:05

566 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

423.617

(+216)

Andorra (EXE-Datei) (239)

16 Aug 2017 06:05

631 kb

ways:

11.005

(+2)

Austria (gmapsupp.img) (4491)

16 Aug 2017 06:12

227.014 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

55.692.261

(+37.378)

Austria (EXE-Datei) (1889)

16 Aug 2017 06:12

207.846 kb

ways:

6.019.426

(+4.304)

Azores (gmapsupp.img) (342)

16 Aug 2017 06:12

3.461 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

814.863

(+18.627)

Azores (EXE-Datei) (172)

16 Aug 2017 06:12

3.271 kb

ways:

41.330

(+209)

Belarus (gmapsupp.img) (226)

16 Aug 2017 06:15

65.235 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

17.204.001

(+21.202)

Belarus (EXE-Datei) (108)

16 Aug 2017 06:15

59.519 kb

ways:

2.563.046

(+2.756)

Belgium (gmapsupp.img) (1109)

16 Aug 2017 06:19

123.648 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

29.390.008

(+59.872)

Belgium (EXE-Datei) (381)

16 Aug 2017 06:19

113.253 kb

ways:

4.363.135

(+8.287)

Bosnia Herzegovina (view the map-coverage)

Bosnia Herzegovina (gmapsupp.img) (390)

16 Aug 2017 06:20

36.202 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

8.310.715

(-157.294)

Bosnia Herzegovina (EXE-Datei) (177)

16 Aug 2017 06:20

34.056 kb

ways:

434.356

(+299)

Bulgaria (gmapsupp.img) (354)

16 Aug 2017 06:22

47.162 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

10.226.018

(+10.006)

Bulgaria (EXE-Datei) (157)

16 Aug 2017 06:22

43.343 kb

ways:

858.890

(+1.105)

Croatia (gmapsupp.img) (1289)

16 Aug 2017 06:24

52.046 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

12.044.945

(+18.234)

Croatia (EXE-Datei) (497)

16 Aug 2017 06:24

48.219 kb

ways:

1.023.511

(+1.355)

Cyprus (gmapsupp.img) (431)

16 Aug 2017 06:24

8.245 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

1.169.797

(+4.496)

Cyprus (EXE-Datei) (188)

16 Aug 2017 06:24

7.511 kb

ways:

116.958

(+511)

Czech Republic (gmapsupp.img) (1408)

16 Aug 2017 06:33

250.053 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

75.330.318

(+11.812)

Czech Republic (EXE-Datei) (496)

16 Aug 2017 06:33

231.171 kb

ways:

7.053.334

(+1.525)

Denmark (gmapsupp.img) (2007)

16 Aug 2017 06:37

97.091 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

19.514.805

(+21.493)

Denmark (EXE-Datei) (576)

16 Aug 2017 06:37

88.591 kb

ways:

2.200.646

(+2.651)

Estonia (gmapsupp.img) (440)

16 Aug 2017 06:38

37.715 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

8.458.149

(+3.090)

Estonia (EXE-Datei) (143)

16 Aug 2017 06:38

34.562 kb

ways:

961.947

(+377)

Faroe Islands (gmapsupp.img) (195)

16 Aug 2017 06:39

830 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

153.003

(+6)

Faroe Islands (EXE-Datei) (129)

16 Aug 2017 06:39

877 kb

ways:

13.234

(0)

Finland (gmapsupp.img) (468)

16 Aug 2017 06:43

175.319 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

33.885.831

(+20.511)

Finland (EXE-Datei) (191)

16 Aug 2017 06:43

163.036 kb

ways:

3.086.464

(+2.034)

France (gmapsupp.img) (2684)

16 Aug 2017 07:20

1.150.788 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

373.182.151

(+137.746)

France (EXE-Datei) (994)

16 Aug 2017 07:20

1.046.352 kb

ways:

55.304.914

(+13.017)

Georgia (gmapsupp.img) (186)

16 Aug 2017 07:21

22.734 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

4.956.591

(+3.963)

Georgia (EXE-Datei) (82)

16 Aug 2017 07:21

21.104 kb

ways:

325.919

(+855)

Germany (gmapsupp.img) (11004)

17 Aug 2017 09:36

1.282.621 kb

Statistik vom
16 Aug 2017

nodes:

269.621.343

(+36.309)

Germany (EXE-Datei) (4691)

17 Aug 2017 09:46

1.163.920 kb

ways:

43.389.938

(+6.159)

Great Britain (gmapsupp.img) (1777)

16 Aug 2017 07:39

471.094 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

94.311.391

(+72.777)

Great Britain (EXE-Datei) (655)

16 Aug 2017 07:39

428.817 kb

ways:

12.084.945

(+13.749)

Greece (gmapsupp.img) (959)

16 Aug 2017 07:41

90.159 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

18.963.636

(+10.075)

Greece (EXE-Datei) (384)

16 Aug 2017 07:41

82.820 kb

ways:

1.255.063

(+1.011)

Hungary (gmapsupp.img) (739)

16 Aug 2017 07:44

80.901 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

13.900.765

(+15.411)

Hungary (EXE-Datei) (299)

16 Aug 2017 07:44

73.844 kb

ways:

1.820.740

(+3.036)

Iceland (gmapsupp.img) (744)

16 Aug 2017 07:45

10.283 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

3.013.699

(+41.386)

Iceland (EXE-Datei) (421)

16 Aug 2017 07:45

11.527 kb

ways:

236.569

(+1.780)

Ireland And Northern Ireland (view the map-coverage)

Ireland And Northern Ireland (gmapsupp.img) (581)

16 Aug 2017 07:48

84.467 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

15.685.743

(+11.983)

Ireland And Northern Ireland (EXE-Datei) (206)

16 Aug 2017 07:48

78.265 kb

ways:

1.537.994

(+2.350)

Isle Of Man (gmapsupp.img) (189)

16 Aug 2017 07:48

1.076 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

194.795

(+19)

Isle Of Man (EXE-Datei) (97)

16 Aug 2017 07:48

1.078 kb

ways:

24.124

(+3)

Italy (gmapsupp.img) (3416)

16 Aug 2017 08:06

558.509 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

157.158.017

(+123.853)

Italy (EXE-Datei) (1274)

16 Aug 2017 08:06

507.688 kb

ways:

17.028.953

(+9.919)

Kosovo (gmapsupp.img) (245)

16 Aug 2017 08:06

6.589 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

1.349.970

(+315)

Kosovo (EXE-Datei) (115)

16 Aug 2017 08:06

6.117 kb

ways:

94.141

(+27)

Latvia (gmapsupp.img) (337)

16 Aug 2017 08:08

29.480 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

6.230.118

(+3.409)

Latvia (EXE-Datei) (141)

16 Aug 2017 08:08

27.114 kb

ways:

694.038

(+512)

Liechtenstein (gmapsupp.img) (574)

16 Aug 2017 08:08

776 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

251.179

(+121)

Liechtenstein (EXE-Datei) (232)

16 Aug 2017 08:08

815 kb

ways:

25.445

(+57)

Lithuania (gmapsupp.img) (310)

16 Aug 2017 08:10

52.431 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

11.161.144

(+12.177)

Lithuania (EXE-Datei) (141)

16 Aug 2017 08:10

48.004 kb

ways:

1.299.730

(+1.824)

Luxembourg (gmapsupp.img) (856)

16 Aug 2017 08:11

9.287 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

1.824.183

(+1.118)

Luxembourg (EXE-Datei) (318)

16 Aug 2017 08:11

8.576 kb

ways:

233.066

(+229)

Macedonia (gmapsupp.img) (245)

16 Aug 2017 08:12

11.206 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

2.050.605

(+678)

Macedonia (EXE-Datei) (117)

16 Aug 2017 08:12

10.610 kb

ways:

102.345

(+50)

Malta (gmapsupp.img) (350)

16 Aug 2017 08:12

2.554 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

305.542

(+450)

Malta (EXE-Datei) (135)

16 Aug 2017 08:12

2.392 kb

ways:

50.220

(+166)

Moldova (gmapsupp.img) (176)

16 Aug 2017 08:13

15.493 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

3.127.372

(+12.009)

Moldova (EXE-Datei) (79)

16 Aug 2017 08:13

14.024 kb

ways:

389.483

(+1.824)

Monaco (gmapsupp.img) (251)

16 Aug 2017 08:14

127 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

41.669

(+22.331)

Monaco (EXE-Datei) (137)

16 Aug 2017 08:14

222 kb

ways:

2.998

(+167)

Montenegro (gmapsupp.img) (364)

16 Aug 2017 08:14

9.371 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

2.252.315

(+1.498)

Montenegro (EXE-Datei) (191)

16 Aug 2017 08:14

8.908 kb

ways:

130.542

(+52)

Netherlands (gmapsupp.img) (1978)

16 Aug 2017 08:31

241.340 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

102.983.895

(+16.959)

Netherlands (EXE-Datei) (741)

16 Aug 2017 08:31

218.157 kb

ways:

13.914.312

(+1.441)

Norway (gmapsupp.img) (864)

16 Aug 2017 08:42

230.696 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

66.462.395

(+79.634)

Norway (EXE-Datei) (337)

16 Aug 2017 08:42

218.149 kb

ways:

3.599.321

(+4.925)

Poland (gmapsupp.img) (1325)

16 Aug 2017 08:58

433.078 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

110.573.799

(+166.509)

Poland (EXE-Datei) (477)

16 Aug 2017 08:58

392.875 kb

ways:

14.444.627

(+20.951)

Portugal (gmapsupp.img) (1385)

16 Aug 2017 09:01

88.685 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

18.437.213

(+36.251)

Portugal (EXE-Datei) (543)

16 Aug 2017 09:01

81.389 kb

ways:

1.566.533

(+1.660)

Romania (gmapsupp.img) (509)

16 Aug 2017 09:05

111.815 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

20.325.954

(+8.597)

Romania (EXE-Datei) (240)

16 Aug 2017 09:05

104.829 kb

ways:

1.646.234

(+737)

Serbia (gmapsupp.img) (324)

16 Aug 2017 09:06

31.227 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

7.565.509

(+7.427)

Serbia (EXE-Datei) (157)

16 Aug 2017 09:06

28.816 kb

ways:

673.474

(+1.264)

Slovakia (gmapsupp.img) (523)

16 Aug 2017 09:09

71.108 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

19.364.470

(+7.898)

Slovakia (EXE-Datei) (204)

16 Aug 2017 09:09

64.180 kb

ways:

2.814.397

(+516)

Slovenia (gmapsupp.img) (812)

16 Aug 2017 09:13

67.213 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

27.359.286

(+23.834)

Slovenia (EXE-Datei) (342)

16 Aug 2017 09:13

62.560 kb

ways:

1.508.304

(+1.296)

Spain (gmapsupp.img) (2591)

16 Aug 2017 09:24

354.636 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

73.237.626

(+52.443)

Spain (EXE-Datei) (872)

16 Aug 2017 09:24

325.354 kb

ways:

5.809.767

(+5.172)

Sweden (gmapsupp.img) (1126)

16 Aug 2017 09:32

173.934 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

39.829.446

(+53.043)

Sweden (EXE-Datei) (388)

16 Aug 2017 09:32

161.500 kb

ways:

3.676.256

(+5.275)

Switzerland (gmapsupp.img) (2389)

16 Aug 2017 09:38

133.288 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

31.163.038

(+42.220)

Switzerland (EXE-Datei) (1014)

16 Aug 2017 09:38

121.086 kb

ways:

3.744.166

(+2.708)

Turkey (gmapsupp.img) (386)

16 Aug 2017 09:42

149.240 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

26.531.140

(+54.166)

Turkey (EXE-Datei) (159)

16 Aug 2017 09:42

136.548 kb

ways:

2.147.730

(+3.335)

Ukraine (gmapsupp.img) (404)

16 Aug 2017 09:49

237.521 kb

Statistik vom
15 Aug 2017

nodes:

51.039.417

(+83.496)

Ukraine (EXE-Datei) (172)

16 Aug 2017 09:49

218.218 kb

ways:

5.862.183

(+10.960)