Albania (gmapsupp.img) (1667)

19 Aug 2019 06:07

14.676 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

4.957.657

(+5.416)

Albania (EXE-Datei) (866)

19 Aug 2019 06:07

13.473 kb

ways:

260.337

(+284)

Andorra (gmapsupp.img) (960)

19 Aug 2019 06:08

655 kb

Statistik vom
17 Aug 2019

nodes:

223.915

(+1)

Andorra (EXE-Datei) (476)

19 Aug 2019 06:08

713 kb

ways:

10.792

(0)

Austria (gmapsupp.img) (8346)

19 Aug 2019 06:16

263.539 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

65.161.409

(+44.725)

Austria (EXE-Datei) (3465)

19 Aug 2019 06:16

240.880 kb

ways:

7.089.185

(+4.267)

Azores (gmapsupp.img) (765)

19 Aug 2019 06:17

5.086 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

1.500.920

(+1.007)

Azores (EXE-Datei) (326)

19 Aug 2019 06:17

4.744 kb

ways:

95.171

(+66)

Belarus (gmapsupp.img) (570)

19 Aug 2019 06:20

112.376 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

22.975.806

(+9.192)

Belarus (EXE-Datei) (222)

19 Aug 2019 06:20

102.363 kb

ways:

3.385.524

(+1.299)

Belgium (gmapsupp.img) (2424)

19 Aug 2019 06:25

142.740 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

36.065.367

(+34.049)

Belgium (EXE-Datei) (804)

19 Aug 2019 06:25

130.529 kb

ways:

5.402.393

(+5.563)

Bosnia Herzegovina (view the map-coverage)

Bosnia Herzegovina (gmapsupp.img) (1037)

19 Aug 2019 06:26

42.764 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

9.743.420

(+2.552)

Bosnia Herzegovina (EXE-Datei) (442)

19 Aug 2019 06:26

40.167 kb

ways:

561.591

(+457)

Bulgaria (gmapsupp.img) (892)

19 Aug 2019 06:28

58.405 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

12.343.697

(+11.200)

Bulgaria (EXE-Datei) (365)

19 Aug 2019 06:28

53.702 kb

ways:

1.081.606

(+984)

Croatia (gmapsupp.img) (2641)

19 Aug 2019 06:31

63.706 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

15.274.853

(+19.503)

Croatia (EXE-Datei) (973)

19 Aug 2019 06:31

58.958 kb

ways:

1.370.051

(+1.583)

Cyprus (gmapsupp.img) (929)

19 Aug 2019 06:31

10.577 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

1.652.435

(+1.280)

Cyprus (EXE-Datei) (380)

19 Aug 2019 06:31

9.610 kb

ways:

174.144

(+149)

Czech Republic (gmapsupp.img) (3083)

19 Aug 2019 06:41

269.227 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

79.691.360

(+19.371)

Czech Republic (EXE-Datei) (1031)

19 Aug 2019 06:41

248.642 kb

ways:

7.579.612

(+2.575)

Denmark (gmapsupp.img) (4113)

19 Aug 2019 06:46

132.928 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

34.771.318

(+64.413)

Denmark (EXE-Datei) (1187)

19 Aug 2019 06:46

119.746 kb

ways:

4.294.983

(+9.314)

Estonia (gmapsupp.img) (1011)

19 Aug 2019 06:48

39.771 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

8.880.573

(+8.664)

Estonia (EXE-Datei) (318)

19 Aug 2019 06:48

36.439 kb

ways:

1.015.915

(+1.146)

Faroe Islands (gmapsupp.img) (545)

19 Aug 2019 06:48

1.165 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

273.123

(+62)

Faroe Islands (EXE-Datei) (254)

19 Aug 2019 06:48

1.178 kb

ways:

23.559

(+12)

Finland (gmapsupp.img) (1136)

19 Aug 2019 06:56

177.373 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

77.968.339

(+33.542)

Finland (EXE-Datei) (392)

19 Aug 2019 06:56

164.415 kb

ways:

5.413.775

(+2.142)

France (gmapsupp.img) (5731)

19 Aug 2019 07:02

23.521 kb

Statistik vom
15 Aug 2019

nodes:

407.505.075

(+111.482)

France (EXE-Datei) (2050)

19 Aug 2019 07:02

22.512 kb

ways:

59.541.380

(+15.075)

Georgia (gmapsupp.img) (919)

19 Aug 2019 07:03

26.124 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

5.943.846

(+2.997)

Georgia (EXE-Datei) (415)

19 Aug 2019 07:03

24.237 kb

ways:

403.991

(+243)

Germany (gmapsupp.img) (22381)

21 Aug 2019 09:25

1.240.491 kb

Statistik vom
20 Aug 2019

nodes:

305.435.187

(+46.621)

Germany (EXE-Datei) (9009)

21 Aug 2019 09:35

1.123.895 kb

ways:

42.887.943

(-6.645.753)

Great Britain (gmapsupp.img) (3679)

19 Aug 2019 07:24

549.431 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

115.739.189

(+75.539)

Great Britain (EXE-Datei) (1287)

19 Aug 2019 07:24

498.774 kb

ways:

15.499.663

(+11.395)

Greece (gmapsupp.img) (2388)

19 Aug 2019 07:28

109.375 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

24.408.623

(+11.812)

Greece (EXE-Datei) (875)

19 Aug 2019 07:28

100.471 kb

ways:

1.674.650

(+626)

Hungary (gmapsupp.img) (1630)

19 Aug 2019 07:31

98.860 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

17.757.488

(+27.792)

Hungary (EXE-Datei) (699)

19 Aug 2019 07:31

89.992 kb

ways:

2.470.467

(+5.492)

Iceland (gmapsupp.img) (1510)

19 Aug 2019 07:33

10.283 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

5.892.379

(+5.538)

Iceland (EXE-Datei) (746)

19 Aug 2019 07:33

292 kb

ways:

318.090

(+241)

Ireland And Northern Ireland (view the map-coverage)

Ireland And Northern Ireland (gmapsupp.img) (1373)

19 Aug 2019 07:37

101.293 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

19.715.448

(+5.109)

Ireland And Northern Ireland (EXE-Datei) (449)

19 Aug 2019 07:37

93.448 kb

ways:

2.137.581

(+863)

Isle Of Man (gmapsupp.img) (468)

19 Aug 2019 07:37

1.166 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

218.347

(+178)

Isle Of Man (EXE-Datei) (190)

19 Aug 2019 07:37

1.161 kb

ways:

27.760

(+13)

Italy (gmapsupp.img) (6848)

19 Aug 2019 07:57

644.643 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

180.246.890

(+327.372)

Italy (EXE-Datei) (2500)

19 Aug 2019 07:57

586.121 kb

ways:

19.727.472

(+56.621)

Kosovo (gmapsupp.img) (650)

19 Aug 2019 07:58

9.770 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

1.843.434

(+1.223)

Kosovo (EXE-Datei) (292)

19 Aug 2019 07:58

8.948 kb

ways:

154.749

(+124)

Latvia (gmapsupp.img) (801)

19 Aug 2019 07:59

34.491 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

7.402.913

(+4.661)

Latvia (EXE-Datei) (281)

19 Aug 2019 07:59

31.717 kb

ways:

813.755

(+459)

Liechtenstein (gmapsupp.img) (1255)

19 Aug 2019 07:59

851 kb

Statistik vom
17 Aug 2019

nodes:

267.179

(+8)

Liechtenstein (EXE-Datei) (492)

19 Aug 2019 07:59

882 kb

ways:

27.533

(+3)

Lithuania (gmapsupp.img) (771)

19 Aug 2019 08:01

66.260 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

15.405.324

(+28.568)

Lithuania (EXE-Datei) (295)

19 Aug 2019 08:01

60.655 kb

ways:

1.800.681

(+2.812)

Luxembourg (gmapsupp.img) (1774)

19 Aug 2019 08:02

10.908 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

2.204.459

(+899)

Luxembourg (EXE-Datei) (611)

19 Aug 2019 08:02

10.088 kb

ways:

293.422

(+132)

Macedonia (gmapsupp.img) (662)

19 Aug 2019 08:03

13.168 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

2.547.183

(+11.846)

Macedonia (EXE-Datei) (289)

19 Aug 2019 08:03

12.352 kb

ways:

141.744

(+321)

Malta (gmapsupp.img) (867)

19 Aug 2019 08:03

2.818 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

385.051

(+1)

Malta (EXE-Datei) (275)

19 Aug 2019 08:03

2.617 kb

ways:

60.240

(0)

Moldova (gmapsupp.img) (471)

19 Aug 2019 08:05

20.539 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

4.435.009

(+5.391)

Moldova (EXE-Datei) (186)

19 Aug 2019 08:05

18.548 kb

ways:

544.660

(+492)

Monaco (gmapsupp.img) (614)

19 Aug 2019 08:05

151 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

46.303

(+12)

Monaco (EXE-Datei) (265)

19 Aug 2019 08:05

242 kb

ways:

3.692

(0)

Montenegro (gmapsupp.img) (967)

19 Aug 2019 08:06

10.519 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

2.612.874

(+974)

Montenegro (EXE-Datei) (469)

19 Aug 2019 08:06

9.951 kb

ways:

160.845

(+90)

Netherlands (gmapsupp.img) (4224)

19 Aug 2019 08:24

260.319 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

108.006.408

(+16.361)

Netherlands (EXE-Datei) (1448)

19 Aug 2019 08:24

235.254 kb

ways:

14.594.512

(+2.237)

Norway (gmapsupp.img) (1861)

19 Aug 2019 08:40

346.968 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

102.540.373

(+415.603)

Norway (EXE-Datei) (674)

19 Aug 2019 08:40

326.932 kb

ways:

5.322.216

(+13.159)

Poland (gmapsupp.img) (3187)

19 Aug 2019 09:00

522.107 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

132.929.155

(+126.195)

Poland (EXE-Datei) (1098)

19 Aug 2019 09:00

473.441 kb

ways:

17.615.656

(+13.278)

Portugal (gmapsupp.img) (3090)

19 Aug 2019 09:05

111.720 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

24.319.670

(+5.698)

Portugal (EXE-Datei) (1048)

19 Aug 2019 09:05

102.523 kb

ways:

2.276.222

(+485)

Romania (gmapsupp.img) (1211)

19 Aug 2019 09:09

128.292 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

24.375.319

(+15.904)

Romania (EXE-Datei) (555)

19 Aug 2019 09:09

119.793 kb

ways:

2.115.155

(+1.563)

Serbia (gmapsupp.img) (876)

19 Aug 2019 09:11

40.514 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

9.504.098

(+10.391)

Serbia (EXE-Datei) (400)

19 Aug 2019 09:11

37.333 kb

ways:

905.017

(+855)

Slovakia (gmapsupp.img) (1242)

19 Aug 2019 09:15

79.842 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

21.184.144

(+7.499)

Slovakia (EXE-Datei) (490)

19 Aug 2019 09:15

72.131 kb

ways:

3.023.998

(+1.025)

Slovenia (gmapsupp.img) (1875)

19 Aug 2019 09:19

103.063 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

33.668.195

(+19.690)

Slovenia (EXE-Datei) (751)

19 Aug 2019 09:19

95.809 kb

ways:

1.880.984

(+1.456)

Spain (gmapsupp.img) (5480)

19 Aug 2019 09:34

431.688 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

94.837.211

(+85.407)

Spain (EXE-Datei) (1790)

19 Aug 2019 09:34

396.120 kb

ways:

8.097.749

(+9.637)

Sweden (gmapsupp.img) (2311)

19 Aug 2019 09:44

246.659 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

57.736.579

(+92.856)

Sweden (EXE-Datei) (734)

19 Aug 2019 09:44

229.414 kb

ways:

4.971.527

(+6.309)

Switzerland (gmapsupp.img) (4722)

19 Aug 2019 09:51

147.380 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

35.202.213

(+14.346)

Switzerland (EXE-Datei) (1976)

19 Aug 2019 09:51

133.885 kb

ways:

4.190.481

(+1.780)

Turkey (gmapsupp.img) (996)

19 Aug 2019 09:58

204.180 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

40.987.590

(+124.491)

Turkey (EXE-Datei) (370)

19 Aug 2019 09:58

186.937 kb

ways:

3.272.071

(+24.029)

Ukraine (gmapsupp.img) (1042)

19 Aug 2019 10:06

275.431 kb

Statistik vom
18 Aug 2019

nodes:

64.611.221

(+60.643)

Ukraine (EXE-Datei) (417)

19 Aug 2019 10:06

252.627 kb

ways:

7.682.067

(+10.229)